L’AGRUPAMENT ESCOLTA AMADEU OLLER és una entitat sense ànim de lucre que forma part de l’associació Minyons Escoltes i Guies de Catalunya inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 6847, secció 1a de Barcelona i censada a la Secretaria General de Joventut amb el número 00-003-00195, amb CIF G-08931974. La titularitat del domini www.aeigamadeuoller.cat correspon a l'Agrupament Escolta i Guia Amadeu Oller.

L’Agrupament Escolta Amadeu Oller té la seva seu a:

Carrer del cau, SN
08180 Moià (Barcelona)
comunicacions@aeigamadeuoller.cat 

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya està domiciliada a: 

Rambla Jacint Verdaguer 10
08197 Valldoreix (Barcelona)
info@escoltesiguies.cat
Tel.: 93 590 27 00


CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, la qual cosa implica que la utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

La utilització d'aquesta pàgina web suposa l'acceptació d'aquest avís legal.

Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris, llevat d’aquelles restringides a aquells usuaris que per accedir-hi disposen d'una contrasenya que els comunicarà L’AGRUPAMENT ESCOLTA AMADEU OLLER. L'usuari no facilitarà l'ús de la seva contrasenya a tercers. l’AGRUPAMENT ESCOLTA Amadeu Oller no es fa responsable dels danys i perjudicis que s'ocasionin a l'usuari com a conseqüència de la pèrdua o robatori de la contrasenya i de l’ús per part de tercers.


L’AGRUPAMENT ESCOLTA AMADEU OLLER es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal així com el dret d’alterar la forma d’accés a la seva pàgina web sense previ avís; per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.


L’AGRUPAMENT ESCOLTA AMADEU OLLER manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació d’interès per als usuaris i usuàries, actualitzada i exacta. Per aquest motiu, demanem la col·laboració dels usuaris de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça comunicacions@aeigamadeuoller.catPROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
© 2017, AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA AMADEU OLLER.Tots els drets reservats.


Aquesta pàgina web i els continguts inclosos: articles, texts, imatges, fotografies, logotips, marques, altres elements de la imatge corporativa, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat de L’AGRUPAMENT ESCOLTA AMADEU OLLER o de tercers que han autoritzat el seu ús a l’AEiG Amadeu Oller, quedant expressament prohibida la seva explotació sense l’autorització expressa de l’AEiG Amadeu Oller, que haurà de ser sol·licitada i concedida per escrit.


L'accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.


L’AGRUPAMENT ESCOLTA AMADEU OLLER es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.


LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L’AGRUPAMENT ESCOLTA AMADEU OLLER es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

L’AGRUPAMENT ESCOLTA AMADEU OLLER no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control de l’AEiG Amadeu Oller i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir-ne l’exactitud i l’actualització. En conseqüència, l’AEiG Amadeu Oller no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar l’AEiG Amadeu Oler. La incorporació d'un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d'utilitzar-lo és responsabilitat d'aquests últims.

L’AGRUPAMENT ESCOLTA AMADEU OLLER no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari.

L’AEiG Amadeu Oller no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web.


LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d'aquest lloc web i les relacions entre l'usuari i l’AEiG Amadeu Oller  es regiran per la legislació espanyola. Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i l’AEiG Amadeu Oller les parts es sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona, Espanya.