Pioners i Caravel·les és una del les branques de l'escoltisme formada per joves d’entre 14 i 16 anys. En
aquesta etapa treballem, sobretot, en base a dos objectius. El primer es la continuació del creixement i
desenvolupament integral de la persona que s'ha anat construint en les unitats anteriors; sobretot en
base a valors com l'empatia, la fraternitat, l'amor, l'amistat, el respecte, etc. Però, també basat en
l'aprenentatge de la vivència i en les experiències compartides.

El segon objectiu és en relació al Projecte! A la Unitat de Pioners i Caravel·les es potencia que els joves
creïn i portin a terme el seu propi projecte, amb l'acompanyament de l'equip de Caps! Es busca treballar
l'autonomia, el treball en equip i la cooperació de grup.

També sabem que formem part d'un moviment molt gran i, per tant, intentem conèixer com funciona i
cooperem i treballem amb altres persones del mateix moviment per deixar el món millor de com l'hem
trobat.

Tal i com marca aquest moviment, la unitat de Pioners i Caravel·les s'identifica amb el color vermell i
amb el lema "Res a mitges".

El nostre correu electrònic és: pionersicaraveles@aeigamadeuoller.cat