Truc és la darrera de les branques. Si bé totes les branques són importants i totes tenen les seves
particularitats, Truc té quelcom d’especial per ser la darrera. És, per dir-ho d’alguna manera, la darrera
anella d’una peça encadenada que té com a objectiu ajudar a fer persones autònomes, lliures i
compromeses en el context d’un marc definit i diferenciat d'altres, com és l’escoltisme i el guiatge.

Truc és el tancament de l’etapa educativa dels nois i noies dins de l’agrupament; la culminació d’un
procés educatiu que entrellaça diverses etapes connectades i amb un mètode propi. Això no vol dir, és
clar, que després de Truc ja no tinguem res més a aprendre: ho podem fer més endavant fent de cap o,
encara més, assumint responsabilitats dins del Moviment Escolta i Guia.

Tal i com marca aquest moviment, la unitat de Truc s’identifica amb el color verd amb el lema "Fent
servei".

El nostre correu electrònic és: truc@aeigamadeuoller.cat